dr inż. Robert Piątek


katolik, mąż i ojciec

przedsiębiorca, doradca energetyczny i początkujący bloger

Robert Piątek Robert Piątek

Doświadczenie zawodowe


Intro

Moje życie zawodowe dostarczyło mi wiele różnorodnych doświadczeń — pracowałem zarówno jako członek zespołu, jak i na stanowiskach samodzielnych i managerskich. Prowadziłem zarówno badania naukowe, jak i projekty wdrożeniowe. Przez kilka lat byłem nauczycielem akademickim. Realizowałem, zarządzałem i rozliczałem międzynarodowe projekty naukowe. Opracowywałem ekspertyzy i studia techniczno-ekonomiczne. Sprawdziłem się zarówno w pracach merytorycznych, jak i w działaniach o charakterze organizacyjnym i marketingowym...

Skrót dla niecierpliwych - timeline mojej ścieżki kariery
  • od 2011 działalność gospodarcza Co-OPERATIO Robert Piątek
  • od 2018 wykładowca WSZOP w Katowicach
  • 2010-2011 doradca zarządu Enekoinwest S.A.
  • 2009-2010 wiceprezes zarządu Enekoinwest S.A.
  • 2008-2009 głowny specjalista ds. energii odnawialnej w NILU Polska
  • 2006-2008 dyrektor-prokurent NILU Polska
  • 2004-2006 specjalista ds. energetyki odnawialnej i ochrony powietrza w NILU Polska
  • 1997-2004 - asystent w Intytut Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Sląska w Gliwicach
  • 1997 - inżynier ds. ochrony środowiska w ZPBE Energopomiar
  • 1992 - KWK Budryk (praktyka miesięczna)

Kariera

Spoglądając w przeszłość trzeba wspomnieć praktyki zawodowe w ZEG i Carboautomatyka w Tychach, a także na kopalni Ziemowit. Swoją miesięczną praktykę odbywałem na kopalni Budryk w Ornontowicach.

Zaraz po studiach zatrudniłem się w charakterze inżyniera ds. ochrony środowiska w ZPBE Energopomiar, dzięki czemu poznałem kilka polskich elektrowni oraz zdobyłem podstawowe doświadczenie zwiazane z wykonywaniem pomiarów emisji pyłowo-gazowych oraz opracowywania raportów z tychże pomiarów. Był to jednak dość krótki epizod, gdyż szybko zdecydowałem się podjąć pracę na Politechnice Śląskiej, aby kontynuuować edukację. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej jest renomowaną jednostką znaną wśród termodynamików w całym kraju. Tu miałem dobre warunki do porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań naukowych - z obszaru spalania paliw, nowoczesnych technologii energetycznych a także modelowania numerycznego konwekcyjnej wymiany ciepła. Tu kształtował sie mój warsztat rozwiązywania problemów, pracowitości i wytrwałośc oraz uczciwość samodzielnego prowadzenia badań. Dzięki doświadczeniu pracy w ITC dziś mogę odważnie mierzyć się z problemami wykraczającymi poza ramy mojego formalnego wykształcenia i odnosić sukcesy lub wyciągać pozytywne wnioski z porażek.

Po uzyskaniu doktoratu rozpocząłem pracę w biznesie - w NILU Polska, która formalnie była mikroprzedsiębiorstwem z przewagą kapitału zagranicznego. Rozpocząłem jako specjalista ds. ochrony powietrza i energetyki odnawialnej - było to samodzielne stanowisko odpowiadające kierownikowi projektu, jednak bez zarządzania budżetem. Po niecałych dwóch latach zostałem dyrektorem-prokurentem Spółki, samodzielnie prowadząc sprawy spółki, gdyż dwuosobowy Zarząd na stałe przebywał w Norwegii. W tym czasie zdobyłem wiele zupełnie nowych kompetencji związanych z administrowaniem i zarządzaniem małą firmą oraz z aplikowaniem i rozliczaniem dotacji, zwłaszcza w projektach finansowanych przez Komisję Europejską.

W 2009 roku podjąlem kolejne wyzwanie - start-up w Warszawie. Zostałem wiceprezesem zarządu spółki akcyjnej Enekoinwest, której celem była uruchomienie programu budowy biogazowni rolniczych wraz z i dla plantatorów buraka cukrowego zrzeszonych w ramach KZPBC. Niestety wsparcie dla oze nie rozwijało się w naszym kraju w takim tempie ani w takim kierunku jak zapowiadali to politycy i ten projekt biznesowy, jak wiele innych z tej branży, nie wypalił.

Z tego powodu w 2011 roku rozpocząłem działalność gospodarczą całkowicie na swoje konto, świadcząc przede wszystkim usługi eksperckie związane z energetyką - analizy ryzyka, biznesplany, koncepcje, optymalizacje taryf etc. Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczacych poprawy efektywności energetycznej, głównie w przemyśle. Pomagam wypełnić obowiązki, osczędzać energię, zmniejszać koszty, uzyskiwać premię w białych certyfikatach, planować inwestycje i aplikować o ich dofinansowanie. Współpracuję, aby to co DOBRE stawało się LEPSZE. Zapraszam do współpracy z Co-OPERATIO

Co-OPEARTIO :: Energia, Ekonomia, Środowisko

Przegląd działalności zawodowej


Zawodowo zajmuję się głównie:

#EE
poprawą efektywności energetycznej
#CHP / #OZE
energetyką rozproszoną i odnawialnymi źródłami energii
#EDU
organizowaniem szkoleń i warsztatów

Zapraszam do współpracy!Działalność naukowo-dydaktyczna

W 2018 roku podjąłem współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w charakterze wykładowcy na Wydziale Nauk Technicznych, głównie dla nowoutworzonego kierunku studiów Energetyka.