dr inż. Robert Piątek


katolik, mąż i ojciec

przedsiębiorca, doradca energetyczny i początkujący bloger

Robert Piątek Robert Piątek

Moja aktywność


Co-OPERATIO

Co-OPERATIO moja strona firmowa, na której znajdziesz moją ofertę oraz przegląd zrealizowanych projektów

strona www

#BialeCertyfikaty

#BialeCertyfikaty to najświeższy mój projekt - blog poświęcony świadectwom efektywności energetycznej

idź do strony

Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA

Konsorcjum Eksperckie SYNERGIA prezentacja zespołu audytorów oraz blog poświęcony efektywności energetycznej

strona

RP blog pisany z zzangażowaniem

~rob.blog~ w którym dzielę się refleksjami dotyczącymi energetyki i duchowości

idź do strony

Publikacje


Jako pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w latach 1997-2004 publikowałem wyniki swoich prac w czasopismach naukowych oraz w materiałach konferencyjnych. W dorobku mam zarówno publikacje samodzielne, jak i te, które wynikają z udziału w zespole przeprowadzającym badania. Od czasu zmiany pracy wyniki moich analiz należą do Klienta i nie są publikowane.

Artykuły w czasopismach

 • Wilk R., Szlęk A., Piątek R., Zieliński Z.: Wpływ warunków spalania na emisję substancji toksycznych w paleniskach olejowych małej mocy. Archiwum Ochrony Środowiska nr 2 i 4, 1999r.
 • Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Analiza pola temperatury w obszarze gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, z. 13, XXXIX Sympozjon PTMTS "Modelowanie w mechanice", Gliwice 2000.
 • Piątek R.: Numeryczne wyznaczanie współczynników wnikania ciepła w wymiennikach ożebrowanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Energetyka, z. 133, Gliwice 2001.
 • Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J., Fic A.: Wpływ zewnętrznych strumieni ciepła na efektywność wymiennika gruntowego pompy ciepła,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, z. 15, XL Sympozjon PTMTS "Modelowanie w mechanice", Gliwice 2001.
 • Piątek R., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Fic A.: Wpływ charakterystycznych parametrów gruntu na stan termiczny podłoża komory chłodniczej, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, z. 15, XL Sympozjon PTMTS "Modelowanie w mechanice", Gliwice 2001.
 • Mustamäki S., Piątek R.: Experiences with biogas plant modernization with ADA reactor. "Paliwa z odpadów V" (Materiały Międzynarodowej Konferencji "FUEL FROM WASTE'05", Kudowa Zdrój 2005), Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2005.
 • Panasiuk D., Głodek A., Piątek R., Pacyna E.G.: Scenariusze emisji metali ciężkich, dioksyn i PCB w Europie do roku 2020. Ecological Chemistry and Engineering, Tom 14, nr S4, p. 505-514, Uniwersytet Opolski, Opole 2007.
 • Bury T., Składzień J., Piątek R.: Validation and sensitivity analysis of the mathematical model of a cross-flow heat exchanger with non-uniform flow of agents. Systems - Journal of Transdisciplinary Systems Science, vol. 13, special issue 1/2, 2008.
 • Kuc K., Piątek R.: STOP - zatroszczmy się o jakość powietrza. Ekologia nr 1/45/2008.
 • Piątek R.: Biogazownie - inwestycje warte uwagi. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego Nr 1/2010 (47).

Dysertacje

 • Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji szkodliwych w kotłach małej mocy. Praca magisterska. Robert Piątek. Promotor prof. Ryszard Wilk. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice 1997.
 • Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników. Praca doktorska mgr inż. Robert Piątek. Promotor prof. dr hab. inż. Jan Składzień. Wydział Inżynierii Srodowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice 2003.

Referaty w materiałach konferencyjnych

 • Wilk R., Szlęk A., Piątek R., Zieliński Z.: PAH emissions and reduction in the course of oil combustion. 2nd International Symposium on Advanced Energy Conversion Systems and Related Technologies, RAN 98, Nagoya, Japan, 1-3 XII 1998r. 
 • Wilk R., Piątek R., Szlęk A., Zieliński Z.: The Investigations of the Influence of the Atomization Process Upon the Toxicity of Flue Gases. International Symposium on Combustion Process, Kazimierz Dolny, 1-5 VIII 1999r.
 • Wilk R., Szlęk A., Piątek R., Zieliński Z.: Badania szkodliwości spalin z palenisk olejowych małej mocy. Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-12 IX 1999r.
 • Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Numeryczna analiza stanu termicznego podłoża komory chłodniczej ze szczeliną powietrzną. Materiały Konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane 6-12 IX 1999r.
 • Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Heat Transfer Analysis in Ground Heat Exchanger Systems of Heat Pumps, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2000, Barcelona, 11-14 September 2000.
 • Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J.: Analiza pola temperatury w obszarze gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej, Materiały XXXIX Sympozjum "Modelowanie w mechanice" (streszczenia), 14-18 II 2000.
 • Hanuszkiewicz-Drapała M., Piątek R., Składzień J., Fic A.: Wpływ zewnętrznych strumieni ciepła na efektywność wymiennika gruntowego pompy ciepła,Materiały XL Sympozjonu PTMTS "Modelowanie w mechanice" (streszczenia), Wisła, 19-23.02.2001.
 • Piątek R., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J., Fic A.: Wpływ charakterystycznych parametrów gruntu na stan termiczny podłoża komory chłodniczej, Materiały XL Sympozjonu PTMTS "Modelowanie w mechanice" (streszczenia), Wisła, 19-23.02.2001.
 • Piątek R., Majcherczak G.: Stanowisko do badania predkosci i temperatury powietrza w przekroju dolotowym i wylotowym ożebrowanego krzyżowopradowego wymiennika ciepła, Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice-Szczyrk, 03-06.09.2001.
 • Piątek R.: Wyznaczanie konwekcyjnego współczynnika przejmowania ciepła na powierzchniach ożebrowanych w oparciu o model numeryczny powtarzalnego fragmentu wymiennika, Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice-Szczyrk, 03-06.09.2001.
 • Piątek R.: Numeryczna analiza eksperymentalno - obliczeniowa ożebrowanej chłodnicy powietrznej z nierównomiernym dopływem czynników, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe s.Konferencje, z.22, XVIII Zjazd Termodynamików, tom III, Warszawa-Muszyna, 02-06.09.2002.
 • Składzień J., Piątek R.: Analiza eksperymentalno-obliczeniowa działania ożebrowanej chłodnicy ciecz-powietrze, XXXV Jubileuszowe Dni Chłodnictwa, Konferencja Naukowo - Techniczna, Rydzyna 2003.
 • Piątek R., Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu - przykłady nowoczesnych technologii, Konferencja Naukowo-Techniczna "Odnawialne Ľródła energii w województwie śląskim. Zasoby, techniki i technologie oraz systemy wykorzystania O¬E", Katowice, 22.04.2005.
 • Piątek R., Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania odpadów pochodzenia zwierzęcego, Materiały Konferencyjne XIX Zjazdu Termodynamików, Sopot 5-8 IX 2005r.
 • Mustamäki S., Piątek R., Experiences with biogas plant modernization with ADA reactor», "Paliwa z odpadów V" Materiały Międzynarodowej Konferencji "FUEL FROM WASTE'05", Kudowa Zdrój 19-21 X 2005r.
 • Piątek R., Możliwości finansowania inwestycji prośrodowiskowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Czysta energia dla sektora komunalno-bytowego - czyste powietrze w województwie śląskim, Semianrium organizowane przez Polski Klub Ekologiczny, Katowice, maj 2006.
 • Głodek A., Piątek R., Laupsa H.: Experiences with using an integrated air quality managment tool, AirQuis, for air quality modeling and exposure assessment in urban areas in Poland - Ochrona Powietrza w teorii i praktyce, IPIŚ PAN, Vol. 1/2, Zabrze 2006, p.37-43.; 5th International Scientific Conference- Air Protection in Theory and Applications, Zakopane, October 19-21, 2006.
 • Cuvelier C., Muntean M., Thunis P., Kamiński J., Lobotski L., Strużewska J., Kamiński K., Petera J., Piątek R., Głodek A., Laupsa H., Wyrwa A., Burzyński J.: Air Quality Modelling in the greather- Kraków area, Kraków 2006.
 • Cuvelier C., Muntean M., Thunis P., Kaminski J., Lobocki L., Struzewska J. Kaminski K., Kaminski W., Petera J., Piątek R., Głodek A., Laupsa H., Wyrwa A., Burzynski J. The Krakow Modelling intercomparison, Outcome of the Krakow Integrated Project - Particulate Matter: From Emission to Health Effects, Krakow, 15-16 May 2006.
 • Laupsa H., Piątek R., Głodek A., Dudek A.: The Krakow Integrated Project: Particulate matter: From toxic emissions to health effects: Calculation of ambient air concentrations and personal exposure using the integrated air quality management system AirQuis; F9-2006, ref. E-106014, 2006.
 • Laupsa H., Piątek R., Głodek A., Dudek A.: Air Quality and Urban Exposure Modelling for the heating season, Outcome of the Krakow Integrated Project - Particulate Matter: From Emission to Health Effects, Krakow, 15-16 May 2006.
 • Fudała J., Kubica R., Cenowski M., Korcz M., Kubica K, Piątek R., Compilation of emission inventory for Krakow and Malopolska Voivodship, Outcome of the Krakow Integrated Project - Particulate Matter: From Emission to Health Effects, Krakow, 15-16 May 2006.
 • Bury T., Składzień J., Piątek R.: Eksperymentalno–obliczeniowa analiza przepływowa chłodnicy cieczy z nierównomiernym dopływem czynników. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko 2007.
 • Kuc K., Piątek R.: Czystsze powietrze dla Europy jako wyzwanie dla samorządów lokalnych, KOMUNALNA POLITYKA EKOENERGETYCZNA ‘2007.
 • Bury T., Składzień J., Piątek R.: Validation and sensitivity analysis of the mathematical model of a cross-flow heat exchanger with non-uniform flow of agents. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA 2008, Wrocław 2008.
 • Bury T., Piątek R., Skadzień J.: Experimental validation of the numerical thermal model of the cross-flow heat exchanger with unequal agent flow. 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2008, Kraków 2008.
 • Piątek R.: Burak cukrowy jako potencjalny substrat do produkcji biogazu. Forum Roślin Energetycznych, POLAGRA PREMIERY, Poznań 2010.
 • Piątek R.: Agroenergetyka jako alternatywny rynek zbytu dla producentów roślin przemysłowych. Dzień Buraka 2010, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 • Dubas J. W., Piątek R.: Identyfikacja przykładowego projektu biogazowego - wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. Wykorzystanie biomasy w energetyce - aspekty ekonomiczne i ekologiczne, Koszalin 2011.

Główne obszary zainteresowań

efektywność energetyczna kogeneracja systemy sprężonego powietrza fotowoltaika biogazownie wykorzystanie ciepła odpadowego wymienniki ciepła zrównoważony rozwój polityka energetyczna i środowiskowa ekoenergetyka energetyka przemysłowa energetyka zawodowa energetyka prosumencka magazynowanie energii innowacje w energetyce czyste powietrze Biblia judaizm relacje międzyludzkie psychologia wdzięczność skuteczna komunikacja przyroda