Certyfikowany Audytor ds. Energetyki

NFOŚiGW w drugiej edycji Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF2 dedykowanego dla MSP akceptuje oceny energetyczne i weryfikacje projektów inwestycyjnych wykonywane tylko przez certyfikowany audytorów i ekspertów ds. energetyki

IPMVP

Certyfikat ukończenia szkolenia dotyczącego oceny i weryfikacji efektywnosci energetycznej w oparciu o Międzynarodowy Protokół Oceny i Weryfikacji Efektywności IPMVP - aby wiarygodnie oczeniać oszczędności

Akademia Tauron Ciepło

Na zlecenie Instytutu Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii prowadziłem szkolenia współfinansowane ze środków EFS w ramach projektu Akademia Tauron Ciepło. Szkolenia: "Dozór i eksploatacja w energetyce", "Przepisy i organizacja pracy w energetyce" oraz "Białe Certyfikaty"

Strategia rozwoju Spółki

W I kwartale 2014 kierowałem zespołem opracowującym Strategię Rozwoju Spółki PS Operator na lata 2014-2015 z uwzglednieniem horyzontu roku 2018

Audyt energetyczny WEPA

Audyt energetyczny kotła OR16 wraz z oceną możliwości energetycznego wykorzystania odpadów produkcyjnych w WEPA Professional S.A. Piechowice zrealizowany od kwietnia do lipca 2013. Współpraca z Energy-Systems & Management na zlecenie ABB.

Audyt energetyczny Interspeed

Kompleksowy audyt energetyczny zakładu Interspeed Trade Sp. z o.o. zrealizowany od listopada 2012 do lipca 2013 w ramach Programu Efektywne Wykorzystanie Energii NFOŚiGW. Współpraca z Energy-Systems & Management na zlecenie ABB.

Zarządzanie energią w przemyśle

Przeprowadziłem wykład dotyczący systemów zarzadzania energią podczas konferencji "Automatyzacja procesów w przemyśle" w Katowicach

Audyt energetyczny Huty Cynku Miasteczko Ślaskie

Audyty energetyczne w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. zrealizowany od maja do października 2012 w ramach Programu Efektywne Wykorzystanie Energii NFOŚiGW. Współpraca z Energy-Systems & Management na zlecenie ABB.

Biznesplan biogazowni ENERGAZ

Współpraca obejmowała także doradztwo techniczne, przygotowanie dokumentów na potrzeby instytucji finansujących i banków, prognozy rentownosci w zmieniającej sie sytuacji prawnej oraz prowadzenie rozmów z dostawcą technologii w zakresie weryfikacji szczegółowych rozwiazań w projekcie