Przez kilka lat pracowałem jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia ze studentami. Dydaktyka była dla mnie ważna i przynosiła mi satysfakcję, nawet jeśli słuchacze nie zawsze byli skłonni do współpracy. Teraz prowadzę szkolenia branżowe, które są większym wyzwaniem i przygodą niż przygotowanie zajęć dla studentów. Największą trudność sprawia duże zróznicowanie i brak szczegółowej wiedzy o tym kim bedą słuchacze - szkolenia dla dorosłych to najczęściej jednorazowe spotkania. I to jest wyzwanie, z którym próbuję sie mierzyć!

W ramach wspólnej działalności KE SYNERGIA opracowaliśmy warsztaty poświęcone zagadnieniom prawnym i praktycznym efektywności energetycznej. Warsztay te możemy profilować dla danej branży produkcyjnej. Projekt został przygotowany w dwóch wariantach - dla grupy docelowej złożonej z kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów finansowych, właścicieli), z naciskiem na aspekty prawne i ekonomiczne oraz dla służb utrzymania ruchu - z naciskiem na aspekty techniczne i organizacyjne

Prowadziłem także projekty szkoleniowe finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz szkolenia przygotowujące do egzaminów w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przez osoby zajmujące się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Więcej na stronach Akademia Tauron Ciepło i szkolenia.co-operatio.pl.