Szkolenia techniczne

Edukacja nie kończy się, towarzyszy nam w różnej formie na wszystkich etapach naszego życia. Chęć doskonalenia się, poszukiwanie nowej wiedzy, poprawy naszej codzienności jest naturalna. Wiele takich potrzeb jesteśmy w stanie zaspokoić sobie na własna rękę, czytając czasopisma branżowe i książki, śledząc nowinki w internecie etc. Czasem jednak potrzeba większej motywacji lub wstępnie przygotwanej, ukierunkowanej porcji wiedzy - i to jest czas, aby zainteresować sie szkoleniami lub warsztatami

Przerowadzam głównie warsztaty i szkolenia branżowe z obszaru energetyki, w tym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Zakres tematyczny może (i powinien!) zostać dostosowany do Państwa potrzeb - dlatego do każdego szkolenia potrzebuję czasu na przygotowanie się lub wynajęcie specjalistów.

Przykladowe szkolenia:

 • poprawa efektywności energetycznej w firmie
 • system zarządzania energią w przedsiębiorstwie
 • audyty energetyczne
 • fermentacja beztlenowa - biogazownie
 • dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych

Szkolenia prawne

Przepisy wciąż sie zmieniają. Prawo Energetyczne na skutek licznych nowelizacji dla czytelnika stało się małostrawne. Ostatnio dobiegł końca piecioletni proces tworzenia ustawy o0 odnawialnych źródłach energii (obserwowaliśmy istny festiwal pomysłów), a obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej. Nowelizacje te są czesto wymuszane koniecznością pełnej transpozycji dyrektyw europejskich. Łatwo sie w tym wszystkim zgubić - jakie prawa, jakie obowiązki, jakie korzyści i zagrożenia niosą dla mnie na dziś i na najbliższą przyszłość obowiązujące i projektowane akty prawne i inne przepisy. Tutaj także próbuję przjśc Państwu z pomocą dostarczając wiedzy m.in. o:

 • świadectwach efektywności energetycznej i przetargach na nie organizowanych
 • planowanych zmianach wsparcia efektywności energetycznej
 • przepisach i organizacji pracy przy instalacjach energetycznych
 • przygotowaniu inwestycji energetycznych przez firmy i przez prosumentów
 • zmianach sprzedawcy etc.
 • systemach wsparcia dla kogeneracji

  organizator

Przyjmuję zlecenia na zorganizowanie wydarzenia - szkolenia, warsztatów, konferencji etc. - dla grupy zainteresowanych, firmy szkoleniowej, trenera lub pracodawcy. Nie ma znaczenia czy będę także zaangażowany merytorycznie w prowadzenie szkolenia - mogę ograniczyć sie tylko do kwestii organizacyjnych. Współprauję z wieloma trenerami w szeroki zakresie tematyki.
Szkolenia na Śląsku - Rybnik, Gliwice, Katowice. Na życzenie możliwe też wyjazdowe w miejscach bardziej atrakcyjnych turystycznie - np. w Beskidach. Szczegóły są każdorazowo ustalane indywidualnie. zapraszam do kontaktu

  trener

W obszarze wymienionych powyżej zagadnień związanych z energetyką oferuję swoje usługi w charakterze trenera. Przygotowuje zarówno ogólne, przegladowe szkolenia dla konkretnych grup odbiorców, jak i szczegółowe szkolenia i warsztaty w zakresie określonym przez Zleceniodawcę. Do tej pory głównie szkoliłem w zakresie biogazowni rolniczych, energetyki prosumenckiej, agroenergetyki, efektywności energetycznej, białych certyfikatów, zielonych i żółtych certyfikatów, kogeneracji, eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, zagadnień prawnych z obszaru energetyki i ochrony środowiska.

  pośrednik

Współpracuję z Komisją Kwalifikacyjną nr 671 przy SIMP o/Gliwice i pośredniczę w rezerwacji miejsca na otwartych szkoleniach przygotowujacych do zdania egzaminu ustnego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego do zajmowania się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy I (elektrycznych), II (cieplnych) i III (gazowych) - tzw. uprawnień energetycznych. Szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 16 do 19 w Gliwicach oraz raz miesiącu (środa wieczorem) w Katowicach. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego.