O co chodzi z generacją rozproszoną?

Scentralizowane systemy energetyczne miały niewątpliwe przewagi techniczne, ekonomiczne i ekologiczne w XX wieku. Postęp technologiczny dostarczył jednak rozwiązania małoskalowe o konkurencyjnej sprawności, co spowodowało ważne zmiany w filozofii budowania systemów energetycznych. Budowa małej i średniej skali źródeł wytwórczych zaspokajających miejscowe zapotrzebowanie na energię elektryczną (i ciepło) jest postrzegana pozytywnie zarówno pod wzgledem poprawy bezpieczeństwa zasilania, jak i skutków w środowisku naturalnym. W wielu przypadkach jest także atrakcyjna ekonomicznie.

W obszarze energetyki rozproszonej główne znaczenie odgrywają:

  • technologie kogeneracyjne i poligeneracyjne
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lub niezależności energetycznej
  • problemy magazynowania energii
  • rozwój inteligentnych ukladów pomiarowo-rozliczeniowych i rozwiązań sieciowych

Mozna więc odpowiedzieć - w generacji rozproszonej chodzi przede wszystkim o środowisko, ale przy okazji także o wygodę i wzrost niezależności. A jeśli dodatkowo to się jeszcze opłaca to już pełnia szczęścia. Problem w tym, że opłacalność jest warunkowa i zależy głównie od stanu bazowego (z czym sie porównujemy) oraz od regulacji prawnych (systemu wsparcia).

  wysokosprawna kogeneracja

Jeżeli obiekt, podmiot lub obszar ma przewidywalne zapotrzebowanie na ciepło (lub chłód) i energię elektryczną to należy [przeprowadzić analizę celowości zastosowania lokalnego źródła energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Dostępne są rozwiązania techniczne w skali od dziesiątek kW do dziesiątek MW, a deklarowane przez producentów sprawności wciąż odnotowują poprawę. Zastosowanie CHP zazwyczaj pozwala osiągnać oszczędność energii pierwotnej paliw, ale nie zawsze pozytywne wyniki ekonomiczne. Rentowność się znacznie poprawia, gdy jest stałe zapotrzebowanie na ciepło (np. do technologii) a nie zależne od temperatur zewnetrznych do ogrzewania. Decydujący wpływ należy do systemu wsparcia (certyfikaty, aukcje, taryfy,premie, ulgi podatkowe...)

Oferuję pomoc w przygotowaniu inwestycji CHP - od inwentaryzacji potrzeb, poprzez koncepcję, pozyskanie i weryfikację ofert, po analizy techniczno-ekonomiczne i dokumentację niezbedną do pozwoleń administracyjnych.

  odnawialne źródła energii

Niezależnie od tego jakie mamy poglądy na temat udziału i odpowiedzialnosci człowieka za efekt ceplarniany to polityka klimatyczna jest faktem. zarowno na podwórku europejskim jak i w wymiarze globalnym. Paliwa kopalne z coraz wiekszym trudem będą uzyskiwać miejsce w energy mix i wszędzie gdzie to możliwe będą stopniowo zastępowane przez odnawialne źródła energii. Mają one szczególne uzasadnienie, gdy są wykorzystywane lokalnie w małej i średniej skali, jako uzupełnienie energetyki konwencjonalnej. Jestem zwolennikiem OZE ale nie ich wyznawcą. w każdym projekcie konieczna jest racjonalna ocena i uwzględnienie specyficznych uwarunkowań.

Oferuję pomoc w przygotowaniu inwestycji OZE - koncepcji, znalezienia rozwiązań, pozyskaniu i weryfikacji ofert, opracowaniu studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko i innej niezbędnej dokumentacji do pozwolenia na budowę.

  studium wykonalności

Jest popularne dlatego, że jest dokumentem-załącznikiem wymaganym podczas aplikowania o pomoc publiczną. Jego sens jest jednak znacznie ważniejszy dla samego Inwestora - rzetelnie przeprowadzona analiza wykonalności projektu pozwala na podjęcie właściwej decyzji biznesowej z punktu widzenia zarządzania ryzykiem. Tylko w przypadku prostych i małych projektów studium takie może być przeprowadzone przez pojedynczego analityka - zazwyczaj opracowuje je zespół specjalistów z róznych branż. Feasibility study jest najbardziej szeroką, zaawansowaną i dokładną z oferowanych przeze mnie analiz. Standardowo wykorzystuję metodologię UNIDO, chyba że są inne specyficzne wytyczne i wymagania określone przez instytucję finansującą.

  koncepcje i analizy

Zakres koncepcji i analiz techniczno-ekonomicznych może być bardzo różny i znacznie ograniczony w stosunku do studium wykonalności lub projektu technicznego. Dzięki temu koszt wykonania takiego opracowania może być znacznie niższy. Zakres opracowania jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym, często jednak przyjują one postać "studium mozliwości", mającego na celu wskazanie różnych opcji technicznych rozwiązania problemu / wykorzystania istniejących zasobów i porównanie ich między sobą lub "studium celowości", mającego na celu wstępne potwierdzenie sensowności techniczno-ekonomicznej założonego z góry wariantu inwestycyjnego (np. weryfikacji oferty).

  doradztwo

Nie zawsze Klient potrzebuje zwarte opracowanie. Czasem oczekuje prostej porady, wskazania obszarów ryzyka, uświadomienia sytuacji prawnej lub aspektów technicznych zwiazanych z eksploatacją danej instalacji. Czasem potrzeba zrecenzować dokument przygotowany przez innego analityka, sprawdzić poprawność założeń lub obliczeń. Czasem potrzeba koordynować działania różnych podwykonawców w projekcie lub reprezentować interesy Inwestora w kontaktach z dostawcą technologii, firmą doradczą lub przedstawicielami instytucji finansującej. To jest przestrzeń dla doradztwa w formie ustnej lub pisemnej (krótkie notatki obejmujące konkretne problemy), które jest rozliczane w oparciu o stawki godzinowe.

Zapraszam do współpracy

Zachecam do kontaktu emailowego lub telefonicznego - to najszybbsza ścieżka wyjasnienia ewentualnych wątpliwości lub odpowiedzi na pytania pojawiające sie podczas lektury strony. Zapraszam także do zapoznania się ze szczegółami oferty i referencjami, które sa zamieszczone na moich stronach internetowych: robertpiatek.pl, co-operatio.pl i ke-synergia.pl

dowiedz się więcej   –lub–   skontaktuj się ze mną