Co to jest audyt energetyczny?

Audyt Efektywności Energetycznej (AEE) to systematyczna analiza potrzeb energetycznych oraz procesów wykorzystujących energię w przedsiębiorstwie przemysłowym, wykonana w celu opracowania propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii i środowiska oraz zmniejszenie kosztów energii i kosztów szkód ponoszonych w środowisku, przy zachowaniu lub zwiększeniu dotychczasowego poziomu produkcji. (J. Górzyński: Audyting energetyczny)

Audyt energetyczny stanowi narzędzie analityczne w procesie racjonalizacji gospodarki energetycznej (zarządzania energią).

Każdy audyt energetyczny zawiera następujące elementy:

  • identyfikację stanu istniejącego (bazowego)
  • ocenę potencjału oszczędności energii
  • wskazanie środków racjonalizacji
  • ocenę ekonomiczną rekomendowanych przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną

  przegląd energetyczny

Przegląd gospodarki energetycznej, zwany także audytem uproszczonym lub audytem walk-through, pozwala zidentyfikować obszary, które rokują najwiekszy potencjał poprawy efektywności energetycznej w zakładzie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy lub eksploatacji maszyn i urządzeń.
Jest to ogólna, szacunkowa ocena gospodarki energetycznej wykonywana głównie w oparciu o wizję lokalną obiektu i dokumenty rozliczeniowe za poszczególne nośniki energii. Nie bierze się pod uwagę nakładów inwestycyjnych, lecz wylicza potencjalne oszczędności energii możliwe do osiągnięcia w wyniku zaleceń poaudytowych.

Cechą audytu uproszczonego jest krótki czas realizacji. Główne jego etapy to najczęściej 1-3 dniowa wizyta w zakładzie i około dwutygodniowy okres opracowania raportu. Do jego przeprowadzenia nie potrzeba angażować dużego zespołu ekspertów - zazwyczaj wykonuje go jedna lub dwie osoby.

  Audyt energetyczny dla małych przedsiębiorstw

Tak naprawdę "małe" nie określa wielkosci zatrudnienia a raczej wolumen konsumowanych nośników energii. Small Business to dominujący model prowadzenia działalności, nie tylko w krajowej gospodarce. W odróżnieniu od przemysłu energochłonnego ten sektor cechuje większa dynamika i większa presja ze strony konkurencji - presja na innowacyjność, presja na optymalizację kosztów, presja na bycie na pierwszej lini frontu zmian. Koszty energii stanowią tu zazwyczaj mniejszy udział w kosztach całkowitych niż w przedsiębiorstwach energochłonnych i trudno o osiągniecie tak spektakularnycyh oszczędności jak np. w hutnictwie, ale mimo wszystko jest o co powalczyć. Audyt energetyczny może wskazać zarówno mozliwości uzyskania oszczędności dzięki zmianom nawyków i procedur organizacji pracy, zdiagnozuje możliwości wykorzystania energii odpadowej lub wskaże praktyczne uwarunkowania zmian w technologii, które pozwolą na podejmowanie decyzji o modernizacji w odpowiednim czasie i właściwym kierunku. Nie bez znaczenia jest także optymalizacja kosztów zakupu nośników energii (optymalizacja taryfy, zmiana sprzedawcy etc.). Audytorzy często wskazują także możliwe źródła finansowania projektów inwestycyjnych. Takim obecnie dostępnym mechanizmem finansowym dedykowanym dla MSP jest Program PolSEFF2, w którym jestem Certyfikowanym Audytorem Energetycznym. Zainteresowanych zapraszam do współpracy.

  Audyt efektywności energetycznej dla przemysłu

Wprowadzenie systemu białych certyfikatów oraz zapowiadany obowiązek okresowego przeprowadzania kompleksowych audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw, wynikający z dyrektywy EED, spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania usługą. Przy okazji objawiły się jednak typowe zagrożenia dla wschodzącego rynku, związane z niewlaściwą motywacją oraz trudnością porównania i wyboru ofert. Organizowane przetargi często nie uwzględniają tego, ze usługa audytu znacznie się różni od usług wdrożeniowych i budowlanych - stosowanie takiej kalki w SIWZ i wzorze umowy często eliminuje tych kontrahentów, którzy zadali sobie trud zapoznania się z intencjami Zamawiającego. Audyt z natury rzeczy jest usługą ekspercką, dlatego trudno go sparametryzować ograniczając się do kosztu i czasu wykonania. Każdy audytor może mieć inne podejście do zakresu prac obejmujących dany temat więc przygotowanie wzoru oferty z polami do wypełnienia w tym przypadku tylko utrudnia porównanie ofert. Ekspertów nie wynajmuje sie po to, aby im powiedzieć co mają zrobić, ale raczej mówi im się co chcemy osiągnąć i oczekuje się od nich, że to oni bedą wiedzieli co zrobić by wstrzelić się w nasze oczekiwania. To audytorzy najlepiej określą jaki zakres prac jest optymalny, czy trzeba posiłkować się dodatkowymi pomiarami etc. I jeszcze jedno - o ile określenie stanu bazowego i potencjał oszczędności energii powinny być podobne niezależnie od wyboru konkretnego audytora (fizyka) o tyle rekomendacje dotyczące rozwiązań mogą się róznić diametralnie. Tu bowiem odgrywa dużą rolę wiedza, doświadczenie i predyspozycje zawodowe audytora, jego otwartość na innowacje lub skłonność do analizy wskaźnikowej i ograniczenia do zamkniętej listy typowych środków poprawy efektywności. Jakość listy zaleceń poaudytowych w duzym stopniu zależy od wyboru audytora.

Trzeba rownież zdawać sobie sprawę, że nie żyjemy w epoce renesansu i prawdopodobnie nie natkniemy się na ofertę człowieka pokroju Leonardo da Vinci. Świat się mocno wyspecjalizował. Każda dziedzina ma swoja specyfikę - nie da się dobrze przeprowadzić przemysłowego audytu w pojedynkę. Potrzebny jest zespół ekspertów obejmujący wszystkie branże, które mają być objęte audytem. Inaczej jest duże niebezpieczeństwo, że wykonawca ograniczy się do tego na czym się zna a resztę strywializuje lub pominie

Zapraszam do przejrzenia zrealizowanych projektów i skontaktowania się z Konsorcjum Eksperckim SYNERGIA

  systemy zarządzania energią

Zarządzanie energią odgrywa coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, a przewiduje się, że rola ta będzie jeszcze rosła wraz z pogłębianiem sie kryzysów energetycznych (bezpieczeństwo dostaw energii, wzrost cen nośników energii, oddziaływanie na środowisko). W ramach oferty wskazuję na korzyści wynikajace z przemyslanej gospodarki energetycznej i przygotowuję koncepcję systemu zarządzania energią dla przedsiębiorstwa. Zarządzanie to może być oparte o normę PN-ISO 50001 lub o racjonalne przesłanki z zachowaniem maksymalnej prostoty.

  białe certyfikaty

System świadectw efektywności energetycznej został wprowadzony w Polsce w 2011 roku, a w roku 2015 spodziewamy się istotnej zmiany jego zasad. Obserwacja wskazuje, że bardzo wiele podmiotów nie zna tych zasad i nie wykorzystuje możliwości jakie im towarzyszą lub popełnia wiele błędów aplikując do przetargów. Do takich podmiotów adresuję warsztaty i szkolenia, w czasie których wyjaśniam praktyczne, formalno-prawne i techniczne, aspekty udziału w przetargach. Oferuję także przeprowadzenie audytów energetycznych - przed i po realizacji przedsięwzięcia - oraz deklaracji przetargowej. W 3 przetargu URE, w styczniu 2015, przygotowałem oferty opiwewające łącznie na 8650 toe białych certyfikatów.

  optymalizacja kosztów

W wielu przypadkach oszczedności przynosi nawet sama zmiana umowy zakupu nośników energii - mocy zamówionej, taryfy lub sprzedawcy. Dotyczy to przede wszystkim MSP przyłaczonych do sieci niskiego napiecia (grupa taryfowa C), ale także gazu i ciepła z sieci. Usługa jest zazwyczaj realizowana w formule fixed fee + success fee. Beneficjent udostepnia swoją dokumentację rozliczeniową oraz udziela informacji pozwalających ustalić profil obciązeń. Analiza jest wykonywana za ustaloną niewielką opłatę. Jeżeli rekomendacje wskażą celowość zmiany taryfy lub sprzedawcy to oszczędności przez najbliższe 12 m-cy są dzielone po 50% pomiedzy Klienta i Analityka.

  audyt budynków

Audyty budynkowe wciąż należą do najpopularnieszych usług tego typu. Ostatnio dolączyły tutaj także świadectwa energetyczne budynków, które są obowiązkowe dla budynków wielkopowierzchniowych i budynków użyteczności publicznej. Osobiście nie wykonuję tego typu analiz ale w KE SYNERGIA mamy ekspertów obsługujacych ten temat.

  koncepcje zaopatrzenia w nosniki energii

Jeśli potrzebujesz nowe źródło ciepła lub energii elektrycznej, jeśli stoisz przed wyzwaniem gruntownej zmiany swojej gospodarki energetycznej to zapraszam do współpracy. Chętnie poznam Twoje potrzeby, doradzę i opracuję koncepcję i inną dokumentacje techniczno-ekonomiczną, która będzie wymagana.

  Finansowanie

Pozyskiwanie finansowania na inwestycje jest elementem mojej oferty. W życiu tak bywa, ze niektóre projekty podejmuje sie tylko wtedy, gdy jest do dyspozycji kapitał na atrakcyjnych warunkach dlatego śledzę programy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, m.in. PolSEFF2. Czasem z wdrożeniem nie można czekać - wówczas pomagam przygotować aplikacje kredytowe dla banków komercyjnych.

Zapraszam do współpracy

Zachecam do kontaktu emailowego lub telefonicznego - to najszybbsza ścieżka wyjasnienia ewentualnych wątpliwości lub odpowiedzi na pytania pojawiające sie podczas lektury strony. Zapraszam także do zapoznania się ze szczegółami oferty i referencjami, które sa zamieszczone na moich stronach internetowych: robertpiatek.pl, co-operatio.pl i ke-synergia.pl

dowiedz się więcej   –lub–   skontaktuj się ze mną