#blog


I wszystko jasne

13 czerwiec 2016, 13:04

Ustawa o Efektywności Energetycznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z art. 60. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r. Tym samym obowiązek transpozycji zapisów Dyrektywy EED (2012/27/UE) do krajowego porządku prawnego został wypełniony.


But there's more

Loosers

31 październik 2015, 11:36

Przyglądam się wynikom trzeciego przetargu URE na białe certyfikaty… Piszę tutaj o przegranych i o największym przegranym tego przetargu. Czasem nie warto składać oferty…


But there's more

Trzeci przetarg URE - podsumowanie

25 październik 2015, 22:36

Na początku października poznaliśmy zwycięzców i przegranych w trzecim przetargu URE dotyczącym świadectw efektywności energetycznej, znanych jako białe certyfikaty. O wynikach przetargu pisałem już na blogu na stronach e-synergia.eu oraz ke-synergia.pl.
Trzeci przetarg kończy etap obowiązywania Ustawy o Efektywności Energetycznej z kwietnia 2011 roku w obecnym kształcie. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Gospodarki zrezygnuje z systemu aukcyjnego, który okazał się bardzo nieefektywny i znacznie droższy dla budżetu niż proste przyznawanie białych certyfikatów wszystkim kwalifikującym się podmiotom, które wdrożyły przedsięwzięcia i uzyskały ich efekty.
Tymczasem w ramach ostatniego przetargu rozdysponowano ok. 150 mln zł. Co o tym wiemy?


But there's more

Na stronach BIP Urzędu Regulacji Energetyki 7 października 2015 pojawił się protokół rozstrzygnięcia trzeciego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej czyli Białe Certyfikaty. Załącznikami do protokołu są trzy listy:

  1. odrzuconych 230 ofert z powodu przesłanek, o których mowa w par. 10 ust.3 pkt 1 rozporządzenia przetargowego
  2. wybranych 502 ofert – lista zwycięzców, którym przysługują lub będą przysługiwać świadectwa efektywności energetycznej po wdrożeniu zadeklarowanych przedsięwzięć oraz dopełnieniu procedury
  3. lista ofert niewybranych – 3 oferty przegrane w tym przetargu

But there's more

Ziemia niczyja

9 październik 2015, 09:49

Czy istnieje duchowy świat? Czy Bóg, anioły, demony, święci mają na nas realny wpływ? Czy istnieje “ziemia niczyja” – duchowa przestrzeń neutralna?

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».


But there's more